EKSPLOATACJA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK)

h2_center

Kurs: Operator wózków podnosnikowych

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia zostaje przygotowany do pełnienia obowiązków kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym (spalinowe, elektryczne i gazowe) wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem, wydajemy zaświadczenia uprawniające do pracy na tym stanowisku.

Metoda szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz zajęć praktycznych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.

Posiadamy program zarejestrowany przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego.

Na życzenie wystawiamy Certyfikat Unijny
– zaświadczenie ukończenia kursu w j. angielskim lub j. niemieckim.

pic1 pic2strona www 1200 px

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 91 43 43 501
sekretariat@delve.com.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ

h2_center

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszego Ośrodka informujemy, iż zgodnie z zapisem § 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. 2018, poz. 47) imienne zezwolenia:
1) wystawione do 31 XII 2004r. zachowują ważność do 31 XII 2019r
2) wystawione do 31 XII 2014r. zachowują ważność do 31 XII 2020r
3) wystawione od 1 I 2015r. zachowują ważność do 31 XII 2021r.

Od 1.01.2022r. uprawnieniem do kierowania wózkami będzie świadectwo kwalifikacyjne UDT.

pobierz

Imienne zezwolenie pracodawcy do kierowania wózkami (wzór)

pobierz